Sügisulg 2020

Pärnu linna ja maakonna solistide konkurss

Konkursi tingimused:

Konkurss toimub kahes kategoorias:

A-kategooria võistlus toimub 3 vanusegrupis:

B-kategooria võistlus toimub 8 vanusegrupis:

Nii A- kui B-kategoorias tuleb ette valmistada üks laul omal vabal valikul.

Eelvoor ehk demovoor

Ühe vanusegrupi ühes kategoorias saab iga organisatsiooni igalt juhendajalt osaleda maksimaalselt 5 noort lauljat. Osaleda võivad ka iseõppijad, kellel juhendaja puudub. Demovooru ankeedi täitmise ja laulude esitamise aeg on 6.-23. oktoober, tulemused kajastatakse Pärnu Kontserdibüroo kodulehel www.parnukontsert.ee, sygisulg.oesel.ee ja Pärnu Kontserdibüroo FB lehel hiljemalt 4. novembril.

Nõuded videosalvestusele

Kõik osalejad laadivad oma videosalvestuse Youtube'i keskkonda. Video määratlus peab olema avalik või registriväline. Video link ja muu registreerimise info sisestatakse elektroonilisse keskkonda sygisulg.oesel.ee.

Sügisulu demoks kvalifitseerub video, kus laps laulab otse, teda salvestatakse laulmise hetkel nii helis kui pildis samaaegselt. Taotlus on saada võimalikult objektiivne ülevaade noore laulja vokaalsest võimekusest ja lavalisest olekust käesoleval sügisel. Tehnilistele vahenditele (videokaamera, mobiiltelefon jms) erinõuded puuduvad. Salvestus peab olema tehtud võimalikult müravabas keskkonnas ning laulja nägu selgesti nähtav.

Lõppvoor

Pühapäeval, 15. novembril kell 12.00 Pärnu teater Endla suures saalis - 3-10aastased Pühapäeval, 22. novembril kell 16.00 Pärnu teater Endla suures saalis - 11-19aastased

Lõppkontsertidele piletite eelmüük Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides.

Sügisulu finaalid jõuavad publikuni igal juhul. Kui juhtub, et vabariigi valitsuse piirangud keelavad seoses COVID-19 viiruse leviku ägenemisega avaliku kontserdi korraldamise, saab Sügisulu lõppkontserte jälgida veebi vahendusel.

Registreerimine

Konkursile on vajalik eelregistreerimine veebiaadressil sygisulg.oesel.ee ning osavõtutasu summas 10 €. Registreerimine algab teisipäeval, 6. oktoobril ja kestab 23. oktoobrini 2020.

Osavõtutasu summas 10 € palume tasuda 23. oktoobriks ülekandega Pärnu Kontserdibüroo MTÜ arveldusarvele SEB EE921010220008006012 (selgitusse kirjutada osaleja nimi, vanuserühm ja märgusõna "Sügisulg 2020").

Konkursile registeerimisel tuleb arvestada laulja vanust lõppkontserdi päeval: 3-10aastased seisuga 15.11.20 ja 11-19aastased seisuga 22.11.

Lisainfo, telekonkurss "TÄHTEDE LAVA"

(puudutab lauljaid vanuses kuni 13-aastat)

Sügisulg 2020 kui maakondlik solistikonkurss on traditsiooniliselt "Tähtede lava" eelvoor. Kuna järgmise telekonkursi eetris näitamise aeg pole ERRi poolt veel kinnitatud (sõltub üle-eestiliste laulukonkursside toimumisest), siis lähtub maakonna esindajate valik kahest erinevast ajavahemikust:

1. variant: Kui "Tähtede lava" toimub jaanuaris 2021, peab solist mahtuma oma vanuserühma seisuga 31. detsember 2020.

2. variant: Kui "Tähtede lava" toimub sügisel 2021, peab solist mahtuma oma vanuserühma seisuga 31. detsember 2021.

"Tähtede lavale" pääs ei ole üheselt seotud Sügisulu auhinnaliste kohtadega. Žürii teeb lauljatest eraldiseisvad valikud.

Registreerimise ankeedis palume märkida, kas solist soovib ühtlasi osaleda ka "Tähtede lava" konkursil.

Konkurssi SÜGISULG 2020 korraldab Pärnu Kontserdibüroo MTÜ.
Helen Erastus, tel 517 7984, helen.erastus@gmail.com
Elo Kesküla, tel 517 5077, ekeskyla@gmail.com